Detta är Wikimedia Sverige

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening med ca 500 medlemmar. Vi tror att fri kunskap leder till en bättre värld, och som organisation stöttar vi personer och organisationer som vill arbeta för fri kunskap. Vi bedriver också projekt som leder till att mer kunskap blir tillgänglig för alla som vill använda sig av den.

Föreningen arbetar med verksamhet kopplat till Wikipedia och ett antal andra webbplatser. Det sker främst genom kansliet och handlar om att stötta och utbilda andra som vill skriva och bidra, och att utveckla det tekniska bakom sidan. 

Vi samarbetar med bibliotek, skolor, museer, myndigheter, högskolor och universitet, globala nätverk, Wikimediaorganisationer världen över och ideella föreningar som tror på och arbetar för fri kunskap på olika sätt.

Vi tror på vår idé och att vi har plattformar och verktyg som är värdefulla och viktiga för människor. Därför behöver vi fortsätta vårt arbete med att utveckla föreningen, göra det möjligt för fler att bidra och att hitta stabila finansieringsmodeller.

Fakta

Tagline: Wikimedia Sverige är en ideell förening som verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor.

Vision: Fri kunskap för en bättre värld. Att hjälpa människor och organisationer att skapa och bevara fri kunskap, och att göra den enkelt tillgänglig för alla.

Grundades: år 2007

Organisationsform: Ideell allmännyttig förening

Antal medlemmar 30/6 2020: 488 stycken

Styrelse: Ideell styrelse som väljs av årsmötet. Ordförande väljs på 1 år, ledamöter på 2 år.

Kansli: 12 anställda

Omsättning 2019: ca 6 miljoner kronor.

Finansieringskällor

  • Stöd från Wikimedia Foundation, det är det du ser som brukar ligga längst upp på Wikipedia om att donera pengar. Samlas in till Wikimedia Foundation i USA, delas ut till lokal Wikimediaverksamhet.

  • Projektmedel.

  • Medlemsavgifter.

  • Egna gåvor och donationer. Vi har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Historia: Engelskspråkiga Wikipedia öppnades i januari 2001. I maj samma år startades svenskspråkiga Wikipedia. Wikimedia Foundation bildades 2003 för att stå för driften av Wikipedia. 2007 bildades Wikimedia Sverige som ideell förening, eftersom den organisationsformen är bäst i ett svenskt sammanhang.

Koppling till Wikimedia Foundation: Föreningen är ett självständigt men officiellt chapter (stödförening). Vi har rätten att använda varumärken såsom Wikipedia och Wikimedia i Sverige. Vi får ekonomiskt stöd och tillgång till diverse andra tjänster, av stiftelsen Wikimedia Foundation och rapporterar i gengäld vår verksamhet till dem. Vissa krav på vad dessa medel får gå till.

Om Wikipedia: Wikimedia Sverige är en del av rörelsen som står bakom plattformen Wikipedia. Vi driver projekt för att utveckla innehållet på Wikipedia och tekniken bakom.

Namnet: “wiki” betyder “snabb” på hawaiiska, och innebär en plattform där användarna både kan söka efter och själva bidra med information. Det finns historik över alla redigeringar som gjorts på sidan.

Våra plattformar: Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata, Wiktionary, Wikibooks, Wikisource, Wikiversity, Wikinews, Wikiquote, Wikivoyage, Wikispecies, Wikimedia Incubator, MediaWiki

Läs mer: https://wikimedia.se/om-oss/


Last modified: Tuesday, 9 March 2021, 7:58 AM